Tiến tới Đại hội Đoàn trường lần thứ XIII: Căng tràn sức trẻ qua những chương trình, hoạt động

Theo kế hoạch Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 21-22/6/2022.

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị tiến hành cho Đại hội Đoàn đã hoàn tất, toàn Trường trang hoàng rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu, biểu ngữ hướng về Đại hội với chủ đề “Tuổi trẻ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội: Đoàn kết, Tiên phong, Sáng tạo, Bản lĩnh, Bứt phá”.

ThS. Hoàng Minh Thủy- Bí thư Đoàn trường cho biết: Xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của thanh niên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đoàn và phong trào thanh niên, vì thế trong suốt quá trình chuẩn bị đại hội, Ban chấp hành luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành đoàn Hà Nội, để xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển, đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, tập trung trí tuệ, coi trọng chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Trong xây dựng văn kiện đại hội, luôn quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường thực hiện “Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để đánh giá đúng ưu điểm, tập trung tổng kết các mô hình hoạt động, làm rõ khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh.

Cùng với đó tổ chức tốt việc nghiên cứu, thảo luận tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội theo đúng quy định. Quá trình chuẩn bị tiến hành đại hội, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền; tổ chức cho ĐVTN xung kích hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; đẩy mạnh hoạt động thi đua, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến; các hoạt động văn hóa, thể thao và hoạt động bên lề chào mừng đại hội. Giao các công trình, phần việc cho thanh niên; tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức đại hội bảo đảm trang trọng, đúng nguyên tắc, thủ tục, chất lượng tốt, đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Với sự chuẩn bị chu đáo và phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội lần thứ XIIIsẽ phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, góp phần quan trọng xây dựng Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội xứng với tầm vóc, vị thế mới.

BAN BIÊN TẬP