Hội đồng Trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

(Danh sách thành viên Hội đồng trường kèm theo Quyết định số 684/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2020)

1. Chủ tịch Hội đồng trường

Ông Phùng Xuân Dũng

- Các chức danh khác: Phó Bí thư ĐU, Giảng viên chính.

- Điện thoại:

- Email: phungxuandungtdtt@gmail.com

2. Thành viên đương nhiên

- Ông Nguyễn Duy Quyết, Hiệu trưởng

- Ông Lê Học Liêm, Chủ tịch Công đoàn trường

- Ông Nguyễn Văn Giang, BCH Đoàn trường (người học)

3. Thành viên đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ GDTC, Bộ GD&ĐT

4. Thành viên ngoài trường

- Ông Lê Anh Thơ,  Nguyên Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng, Ủy ban TDTT

- Ông Hoàng Công Dân, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí thể thao

- Ông Nguyễn Văn Hảo, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội.

- Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL

5. Thành viên đại diện giảng viên, viên chức

- Ông Hướng Xuân Nguyên, Phó Hiệu trưởng

- Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng phòng QLĐT&CTSV

- Bà Mai Thị Ngoãn, Trưởng khoa Cầu lông - BB, ĐC-QV

- Ông Nguyễn Minh Tiến, P. Giám đốc Trung tâm GDQP&AN

- Bà Nguyễn Thị Hoài Mỹ, GĐ. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học