11/03/2024
Chi bộ Giảng viên 1 kết nạp đảng viên trẻ trong Tháng Thanh niên
16/03/2023
02 đồng chí được trao giấy khen của ĐUK tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
12/01/2023
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022
08/12/2022
Chi bộ Giảng viên 2 kết nạp Đảng viên mới
27/09/2022
Học tập chính trị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
23/09/2022
Đại hội Chi bộ Hành chính 2 thành công tốt đẹp
19/09/2022
Chi bộ Giảng viên 2 tổ chức thành công Đại hội điểm các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHSP TDTT Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025