Đảng uỷ
20/01/2019
Đảng bộ Nhà trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII)
25/02/2021
Đảng bộ Trường tổ chức hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”