Thông báo tuyển dụng HĐLĐ Truyền thông, Thanh tra, Lễ tân
Thông báo tổ chức xét tuyển vòng 2, Kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2021