Nhìn lại một số dấu ấn nhiệm kỳ của Đoàn Trường trước thềm Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường lần thứ XIII

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2024 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21-22/6/2022 tới. Trước thềm Đại hội, nhìn lại một số dấu ấn của nhiệm kỳ với nhiều nỗ lực, phấn đấu, đổi mới và sáng tạo, của tuổi trẻ Nhà trường đã khẳng định vai trò hạt nhân nòng cốt, tiên phong trong phong trào thanh niên và phong trào thi đua của thành phố Hà Nội

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai bài bản, nghiêm túc, sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội, chú trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Nội dung giáo dục của Đoàn phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, học tập, lao động của đoàn viên sinh viên.

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn các cấp được quan tâm thực hiện nghiêm túc với các hình thức sinh động, sáng tạo. Các liên chi đoàn, chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sáng tạo trong tuyên truyền, phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 4 bài học lý luận chính trị tiếp tục được các chi đoàn tổ chức đa dạng, đổi mới về nội dung và phù hợp với tình hình chung của xã hội. Công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đoàn viên, thanh niên sinh viên được quan tâm hơn trước, đặc biệt là trước các sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước được thực hiện kịp thời, không để các tình huống bất thường xảy ra.

Ngày 24/9/2021, Đoàn thanh niên Trường đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ trực thuộc Đoàn thanh niên. Thành viên của Câu lạc bộ là những cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên ưu tú có chung đam mê về nghiên cứu lý luận. Việc thành lập câu lạc bộ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên hơn nữa. Tạo diễn đàn, sân chơi giúp đoàn viên, thanh niên sinh viên được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay, đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một các thấu đáo, cặn kẽ. Việc thành lập câu lạc bộ lý luận trẻ là giải pháp cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc

Tiếp tục các chương trình, kế hoạch lớn của Trung ương Đoàn, trên cơ sở Thực hiện Kế hoạch số 62A-KH/TĐTN-BTG ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2019 - 2022”. Nhiệm kỳ 2019-2022, hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên tiếp tục được triển khai rộng rãi, trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc và cách mạng, truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, truyền thống văn hoá của Thăng Long - Hà Nội…

Các hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới đất nước được triển khai thường xuyên, liên tục với nội dung phong phú, đã khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong thế hệ trẻ, nổi bật như: tham gia chương trình Hội thu ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”,“Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”;“Hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi” .... do Thành đoàn tổ chức.

Công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, nếp sống và ý thức cộng đồng

Đoàn Thanh niên đã tích cực, chủ động, phối hợp với Hội SV và các đơn vị chức năng trong Trường triển khai thực hiện tốt hoạt động giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Bộ giáo dục trên các kênh thông tin của Đoàn Thanh niên; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ giáo dục phát động, thực hiện giám sát các chi đoàn và đoàn viên sinh viên trong việc hoàn thành các nội dung cam kết của cuộc vận động này. Đoàn Thanh niên Trường tổ chức Cuộc thi ảnh “HUPES trong tôi, phối hợp với công đoàn trường tổ chức cuộc thi video Clip “Thầy cô trong mắt em” nhằm giáo dục truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Trường đối với sinh viên.

 Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Đoàn TN Trường thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào tình nguyện phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn. Đã động viên, phát động trong mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 10 ngày tình nguyện trong mỗi năm học. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia; theo dõi quá trình thực hiện; tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện, tạo môi trường để sinh viên có điều kiện cống hiến, trưởng thành. Phát huy vai trò của giảng viên trẻ trong việc hướng dẫn, theo dõi, tham gia cùng sinh viên trong các hoạt động tình nguyện.

Công tác tuyên truyền, động viên khích lệ tới đoàn viên được quan tâm chỉ đạo nên phong trào “Thanh niên tình nguyện chung sức vì cuộc sống cộng đồng”, chương trình “Thanh niên tình nguyện” đã được triển khai sáng tạo với hình thức ngày càng đa dạng, phong phú, khơi dậy và cổ vũ đông đảo đoàn viên thanh niên hăng hái, xung phong, tình nguyện tham gia, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực. Các hoạt động tình nguyện đạt kết quả cao, các hoạt động xã hội nhân đạo, xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông, ngày chủ nhật tình nguyện, chung tay đẩy lùi Covid-19… tại chỗ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp là những điểm sáng về phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn TN trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội trong nhiệm kỳ 2019-2022 vừa qua. Cụ thể:

hình “HUPES Xanh - phòng, chống rác thải nhựa”:

Nhận thức được mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của rác thải nhựa đối với môi trường sống hiện nay, BCH Đoàn trường, kết hợp cùng CLB thanh niên tình nguyện HUPES thường niên triển khai tuyên truyền nhận thức cho đông đảo đoàn viên, thanh niên trường nhận thức được sự nguy hại của rác thải nhựa với môi trường. Tuyên truyền sử dụng và tái sử dụng rác thải nhựa an toàn, tránh gây ô nhiễm, phân loại rác thải nhựa đúng cách. Hằng tuần, phối hợp với BCN sinh viên tổ chức ít nhất 1 ngày tình nguyện xử lý rác thải nhựa trong khuôn viên trường, KTX, địa bàn trường đứng chân, thu gom, phân loại rác thải nhựa, xử lý các điểm đen rác thải. Đoàn viên, thanh niên Trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh tại trường thường xuyên tuyên truyền, sáng tạo tổ chức mô hình thùng đựng chai lọ nhựa tái chế, thu gom hàng trăm chai lọ nhựa từ sinh viên học giáo dục quốc phòng-an ninh tại trung tâm mỗi ngày. Thông qua các chủ đề hoạt động tình nguyện “Ngày thứ bảy xanh”,  “Ngày chủ nhật tình nguyện” đoàn trường đã tổ chức nhiều đội hình tình nguyện, thu hút hằng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường “Giảng đường xanh-an toàn”, “KTX sạch-gọn-đẹp”,…

Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

Các Khoá, các chi đoàn đã tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên Thủ đô với văn hóa giao thông”, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho đoàn viên sinh viên thông qua các cuộc thi tìm hiểu, các hình thức tuyên truyền mới trên mạng xã hội.

Thanh niên tình nguyện chung sức vì cuộc sống cộng đồng:

Phối hợp với Viện huyết học và truyền máu TW tổ chức 02 chương trình hiến máu nhân đạo mỗi năm, qua các đợt tình nguyện đã thu được hơn 1.200 đơn vị máu, đạt tỉ lệ gần 50% đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu. Qua chương trình, đã có nhiều đơn vị máu được chuyển tới ngân hàng máu Quốc Gia, góp phần chung sức vì cộng đồng và thể hiện được tinh thần tuổi trẻ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội luôn đi đầu trong các lĩnh vực. Hiến máu nhân đạo đã trở thành một phong trào tình nguyện mang đầy tính nhân văn của thanh niên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Tổ chức các chương trình thiện nguyện thường niên như: “Xuân tình nguyện, “Đông ấm miền Ban trắng”, “Trung thu cho em”, “Vui tết thiếu nhi”,.... tại các địa điểm như: Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Thành phố Hà Nội, Hội chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Yên Bái...

Đoàn Thanh niên Trường là đầu mối triển khai các chương trình từ thiện, ủng hộ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, như: Chương trình:Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung (Từ 19 đến 25/10/2020) do ảnh hưởng của bão lũ miền Trung; kêu gọi ủng hộ quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19; huy động gây quỹ “Đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch Covid-19”; Hỗ trợ và thực hiện tặng gần 50 suất quà là các nhu yếu phẩm tới sinh viên nội trú và ngoại trú đang mắc kẹt tại xã Phụng Châu.

Tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình phức tạp do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nhằm thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu của thanh niên trong việc hỗ trợ Trường giải quyết các vấn đề cấp bách, chung tay cùng Trường phòng, chống dịch bệnh, Đoàn Thanh niên Trường cùng các khoá, chi đoàn trực thuộc đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo để chung tay cùng toàn thể hệ thống chính trị Trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp các thông tin cần thiết về dịch bệnh trên các kênh mạng xã hội, đảm bảo đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân được tiếp cận đầy đủ thông tin chính thống. Tăng cường công tác xã hội hóa nhu yếu phẩm cần thiết khác cho sinh viên Trường; tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng, xung phong tham gia tuyến đầu phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, nơi sinh viên cư trú; hỗ trợ tiếp nhận, vận chuyển đồ dùng thiết yếu giúp người đang trong diện cách ly, sinh viên gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời triển khai kịp thời các chương trình, hoạt động tiêu biểu như Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nhân dân tỉnh Hải Dương; Chương trình “Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”; Phối hợp thực hiện Chương trình Siêu thị 0 đồng”.. Các phần việc, chương trình, hoạt động đều đã để lại dấu ấn đậm nét về hình ảnh xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai xây dựng và gắn biển các công trình thanh niên:

Nhiệm kỳ 2019-2022, Đoàn Thanh niên Trường đã phối hợp thực hiện gắn biển 05 công trình thanh niên tại các đại phương trong và ngoài Hà Nội....  Năm 2019, cùng tham gia công trình cụm đoàn số 2 “Đường hoa thanh niên” tại Mỹ Đức trị giá gần 20.000.000 đ, năm 2021, cùng cụm đoàn số 2 ủng hộ quỹ xây dựng đường điện dân sinh tại Lai Châu với mức hơn 30.000.000đ cho công trình, năm 2022, ĐTN phối hợp cụm đoàn số 4 triển khai công trình thanh niên “Tranh tương bích hoạ” tại Văn Quán Hà Đông trị giá 25.000.000 đ.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Đoàn TN đã tích cực, chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức xã hội; tìm kiếm tài năng thông qua các hoạt động mang tính chuyên môn cao, các cuộc thi, các chương trình Festival chuyên ngành thường niên như: “Tài năng Sinh viên Việt Nam”, “Khởi nghiệp trẻ”....

Đoàn Thanh niên Trường đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập của sinh viên và trong giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên trẻ, đặc biệt là trong bối cảnh nhiệm kỳ 2019-2022 với sự xuất hiện của dịch bệnh Covid-19 đã thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - học tập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đoàn thanh niên đã áp dụng công nghệ trong quản lý các hoạt động Đoàn trên app Thanh niên Việt Nam, được thành Đoàn tặng Bằng khen.

Kết hợp với TT hỗ trợ thanh thiêu niên Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng và tổ chức sự kiện của trường chú trọng bồi dưỡng các kỹ năng như: kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý và những kỹ năng cần thiết khác phục vụ việc giảng dạy và học tập, tích cực vận động ĐVTN tham gia các hoạt động tập thể, xã hội nhằm tạo môi trường thực hành các kỹ năng sống cần thiết. Đoàn TN Trường luôn tích cực tổ chức cho ĐVTN tham gia các Festival sáng tạo trẻ của Thành đoàn Hà Nội và TW Đoàn, TW Hội SV tổ chức, các hoạt động giao lưu của sinh viên Thủ đô, đồng thời tích cực tham gia các cuộc thi bổ ích trên truyền hình.

Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

Đoàn Thanh niên Trường đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, sinh viên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong trên không gian mạng xã hội; tuyên truyền đề đoàn viên sinh viên sử dụng an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng; phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet đối với sinh viên. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nhà giáo trẻ, sinh viên trong độ tuổi đăng ký khám tuyển, tham gia nghĩa vụ quân sự …

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên sinh viên về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; về các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế thông qua các hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội, tham gia các hoạt động do Thành đoàn tổ chức. Hằng năm, tham gia tích cực trong việc ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” do Thành đoàn phát động, đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ biển, đảo Tổ quốc Việt Nam.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông, triển lãm, xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền, cuộc thi trực tuyến… về phòng, chống ma túy; phòng, tránh các tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên trường học; tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn dân cư, trường học.

Phong trào “Tôi yêu Hà Nội

Phong trào Hà Nội xanh: Trong nhiệm kỳ qua, các chi đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động cho đoàn viên tham gia xây dựng: Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp.  Trong đó tập chung vào việc tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, chung tay bảo vệ môi trường tại chính cơ sở đào tạo của Trường, thông qua việc triển khai các mô hình, công trình, phần việc thanh niên bảo vệ môi trường như: Tạo lập không gian học tập xanh, Ngày chủ nhật xanh; “Hàng cây thanh niên”;...Qua đó góp phần khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và cảnh quan tự nhiên của Thủ đô Hà Nội.

Phong trào Hà Nội văn minh: Đoàn Thanh niên Trường luôn làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về việc xây dựng hình ảnh thanh niên Thủ đô văn minh, lịch sử. Chỉ đạo tổ chức Cuộc thi Ms&Mr Hupé nhằm tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, nét thanh lịch của Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, qua đó đã lan tỏa hình ảnh và văn hóa văn minh trong đoàn viên thanh niên của tuổi trẻ thủ đô nói chung.

Phong trào Hà Nội văn hiến: Hằng năm, Đoàn Thanh niên Trường đã tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, dân tộc, của các thế hệ thanh niên Việt Nam thông qua việc tham gia các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, bản sắc dân tộc; tổ chức các hoạt động đẩy mạnh, trau dồi các kiến thức lịch sử, lòng yêu nước, ghi nhớ và phát huy các truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc, nêu cao lòng tự hào, tự tôn, yêu chuộng hòa bình, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc đúng tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; Ăn quả nhớ kẻ trồng cây; bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của Thăng Long - Hà Nội, kết hợp với sáng tạo, xây dựng và hoàn thiện những giá trị văn hóa mới, xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, văn minh ....

          Phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Với sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy - Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên Trường đã tích cực tuyên truyền về phong trào thông qua các sự kiện quan trọng của Nhà trường, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, trên trang thông tin của Đoàn. Bên cạnh đó, hệ thống các giải pháp tạo động lực, tạo môi trường cho sinh viên tham gia phấn đấu, rèn luyện cũng được đầu tư. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, các khóa rèn luyện kỹ năng được tổ chức nhiều hơn, các hoạt động tình nguyện, giao lưu quốc tế được tăng cường. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng, có sức lan tỏa trong sinh viên.

Phấn đấu để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đòi hỏi mỗi sinh viên sẽ phải có khả năng lên kế hoạch cho chính bản thân để chinh phục các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, bạn sẽ phải rèn luyện cho bản thân ý thức tự giác, chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học; khả năng sắp xếp thời gian hợp lý thông qua việc cân đối thời gian giữa việc học và tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động thể dục thể thao; sự tự tin, chuyên nghiệp khi giao tiếp và sinh hoạt với mọi người, đặc biệt là sinh viên quốc tế. Trong nhiệm kỳ 2019-2022 vừa qua, phong trào Sinh viên 5 Tốt đã ngày càng lan tỏa tới đông đảo đoàn viên thanh niên trong Trường. Đoàn viên thanh niên đã tích cực học tập, rèn luyện để phấn đấu dành được Danh hiệu cao quý trong thời sinh viên của mình., Đã có 02 tập thể Đoàn viên xuất sắc dành Danh hiệu sinh viên tập thể 5 tốt cấp Trung ương, 6 đoàn viên thanh niên đạt Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Thành phố và 150 đoàn viên, 60 tập thể đạt Danh hiệu sinh viên/tập thể 5 tốt cấp Trường.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội toàn diện với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”. Bên cạnh đó, Phong trào cũng tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng từ đó mỗi cá nhân tự trang bị những hành trang cơ bản cho bản thân để lập thân lập nghiệp, khắc phục những hạn chế, yếu kém của bản thân, phát huy những điểm mạnh của bản thân, từ đó đóng góp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đoàn Trường luôn đặt nhiệm vụ chính trị hàng đầu của đoàn viên, sinh viên là học tập, nghiên cứu khoa học.

Đoàn Trường đã đẩy mạnh Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Xây dựng trường học văn minh, thân thiện”; sinh viên thực hiện nghiêm túc kỷ cương giờ giấc học tập, tích cực thi đua học tập, nghiên cứu khoa học sinh viên ; phát triển mạnh các câu lạc bộ các môn chuyên sâu, học thuật; đa dạng hoá các hình thức trao đổi phương pháp học tập, chia sẻ quan điểm, trao đổi kiến thức, giáo trình, học liệu, phương pháp huấn luyện, giảng dạy.

Tổ chức hiệu quả các diễn đàn, tọa đàm, buổi hội thảo chia sẻ phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp học tập, thi đấu, huấn luyện; duy trì kênh thông tin hỗ trợ sinh viên về học tập, tư vấn cho sinh viên về quy chế đào tạo, quy định và phương pháp học tập đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, chất lượng học tập trong đoàn viên, sinh viên.

Phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học tiếp tục được triển khai sâu rộng trong thanh niên sinh viên, đã góp phần hình thành động cơ, thái độ học tập đúng đắn, nâng cao chất lượng học tập, vượt khó vươn lên trong học tập của sinh viên nhà trường.

Đoàn TN Trường tích cực biểu dương, tôn vinh những tấm gương SV tiêu biểu. Hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Đoàn TN phối hợp cùng các Ban chức năng thực hiện xét chọn và giới thiệu thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc đề nghị Thành uỷ - UBND thành phố Hà Nội tuyên dương khen thưởng, bình xét giới thiệu giải thưởng Sao tháng Giêng.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cũng chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ cán bộ, giảng viên là đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức, nghiệp vụ; Khuyến khích giảng viên trẻ đăng ký và phấn đấu có các công trình khoa học được công bố quốc tế, các bài báo khoa học, các nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan đến chuyển đối số trong lĩnh vực giáo dục thể chất, thể dục thể thao.

Với sự chủ động kết nối với các doanh nghiệp, ngoài các cơ hội việc làm được đem đến cho sinh viên. Hằng năm, qua sự kết nối của Đoàn Thanh niên Trường, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã dành những suất học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, đặc biệt là có sự ưu tiên đối với đoàn viên thanh niên là cán bộ đoàn có nhiều thành tích hoạt động trong công tác Đoàn - Hội.

Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên được Đoàn Trường chú trọng, đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần tạo môi trường giúp đoàn viên, sinh viên có kỹ năng để khởi nghiệp, sáng tạo.

Đoàn TN cũng luôn tích cực phát huy vai trò là thành viên của tổ tư vấn nghề nghiệp việc làm của Trường thông qua các hoạt động phối hợp với các đơn vị tổ chức các buổi giới thiệu việc làm, tăng cường các hình thức tư vấn và thông tin, giới thiệu việc làm cho SV; tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm nghề nghiệp việc làm với sinh viên sư phạm thể thao. Thường xuyên tương tác với các Doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên, tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên ngành giáo dục thể chất.

Đoàn Thanh niên đã chủ động kết nối và phối hợp với các đối tác, đơn vị doanh nghiệp trên cả nước tổ chức các chương trình tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Trường đã có sự kết nối đối với nhiều đơn vị, doanh nghiệp, trung tâm huấn luyện thể dục thể thao ... tạo cơ hội lớn về việc làm cho đoàn viên thanh niên.

Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”

Rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể lực, đời sống văn hóa tinh thần, vững vàng trong cuộc sống và sẵn sàng hội nhập cũng là một trong những mặt mạnh của phong trào thanh niên Trường ĐHSP TDTT Hà Nội .

Hoạt động đồng hành với đoàn viên, sinh viên trong nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tình thần với các hoạt động về thể thao, hoạt động văn hóa văn nghệ được triển khai thường xuyên, sôi nổi, rộng khắp, có quy mô lớn thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia. Nhiều đội tuyển sinh viên của nhà trường tham gia các giải thi đấu quốc tế, khu vực, toàn quốc giành nhiều giải cao, nhiều gương mặt sinh viên tiêu biểu, mang về nhiều thành tích cao cho thể thao Việt Nam, các CLB, và nhà trường như: Cầu thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, VĐV kurash Tô Thị Trang, VĐV điền kinh Ngần Ngọc Nghĩa,… Tiếp tục thành lập và duy trì nhiều Câu lạc bộ sở thích; tăng cường các hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn … Các hoạt động góp phần tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên sinh viên, hướng đoàn viên, sinh viên tới các hoạt động lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đoàn Thanh niên Trường.

Đoàn thanh niên Trường đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, xâm hại tình dục, về phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, về thói quen khám sức khỏe định kỳ, về tác hại của bia, rượu, thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, ma túy và các chất kích thích. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hướng dẫn đoàn viên, thanh niên thích ứng với dịch Covid 19.

Hoạt động đồng hành với đoàn viên, sinh viên trong phát triển kỹ năng thực hành xã hội, sẵn sàng hội nhập quốc tế được tiếp tục quan tâm và mở rộng.

Đoàn Trường đã tập trung tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, sinh viên; chú trọng tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, các lớp tập huấn kiến thức về văn hóa, pháp luật hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm, kỹ năng xây dựng kế hoạch và làm việc tập thể, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên; phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, các CLB, các LCĐ tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt trao đổi về kỹ năng nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho sinh viên.

Với lợi thế về thể dục thể thao, Đoàn trường đã phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia các giải thi đấu giao lưu văn hóa-thể thao với sinh viên các nước như Trung Quốc, Lào ... tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu, giao lưu văn hóa với các nước; tham gia hoạt động giao lưu phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Nhà trường, của Thành Đoàn thành phố đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Thể dục thể thao, Trung ương Đoàn...; tổ chức cho đoàn viên sinh viên tham gia các cuộc thi về ngoại ngữ.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng

Công tác phát triển và quản lý đoàn viên, đánh giá xếp loại đoàn viên được tiến hành vào cuối mỗi năm học, tiếp nhận đoàn viên mới năm thứ nhất và làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên năm cuối được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Điều lệ Đoàn.

Đầu mỗi năm học, Đoàn TN Trường định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn và chỉ đạo các liên chi đoàn trong việc đảm bảo duy trì sinh hoạt chi đoàn theo đúng quy định với nội dung thiết thực, hiệu quả. Các khóa, chi đoàn đều có 01 kênh thông tin facebook nhằm tuyên truyền và triển khai hoạt động Đoàn đến từng đoàn viên nhanh chóng, kịp thời. Hoạt động sinh hoạt chi đoàn được tổ chức theo mô hình “Sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề”. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành chi đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức để tổ chức sinh hoạt chi đoàn như: tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề, tổ chức tọa đàm, thảo luận trong chi đoàn, tổ chức nghe báo cáo chuyên đề, tọa đàm, hội thi… kết hợp với các hoạt động tham quan, giao lưu.

Đoàn Thanh niên đã theo dõi, quy hoạch cán bộ được quan tâm ở tất cả các cấp bộ Đoàn trong toàn trường. Thông qua các kỳ Đại hội chi đoàn, lớp đã có nhiều cán bộ Đoàn xuất sắc được phát hiện và bồi dưỡng. Công tác tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn được tổ chức thường xuyên, khoa học, theo đối tượng, theo chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực

Công tác tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề được thực hiện tốt.

Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Trường đã xây dựng được kế hoạch kiểm tra theo từng năm học, có kế hoạch kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất theo từng học kỳ của năm học. Các nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc; kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật, về tình hình thu nộp đoàn phí, chất lượng sinh hoạt của Ban Chấp hành Chi đoàn, quản lý đoàn viên; kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đoàn... Công tác kiểm tra đoàn vụ các chi đoàn được làm thường kỳ vào đầu và cuối mỗi năm học.

Công tác kiểm tra giúp cho Đoàn Thanh niên Trường nắm bắt tình hình công tác và nghiệp vụ của các đơn vị, qua đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong hoạt động Đoàn cấp cơ sở, đồng thời phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đảm bảo thực hiện đúng kỷ luật Đoàn và bảo vệ lợi ích chính đáng của Đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn.

Đoàn Trường thường xuyên tổ chức học tập và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, báo cáo, nghị quyết của Đảng.

Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp được thực hiện thường xuyên và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các khóa, các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Trường đã triển khai cuộc vận động “Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam”, Đoàn trường thường niên tổ chức diễn đàn “Đảng với TN-TN với Đảng” đạt hiệu quả cao.

Nhiệm kỳ 2019 - 2022, Đoàn Trường đã giới thiệu hơn 350 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng; đã có 128 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, chuyển đảng chính thức cho 72 đảng viên.

Tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022, đã có hơn 100 lượt tập thể, đoàn viên, cán bộ Đoàn TN các cấp được khen thưởng của TW Đoàn TNCS HCM, TW Hội SVVN, Thành đoàn - Hội SV TP Hà Nội, và khen thưởng của Đoàn TN Trường về thành tích trong công tác Đoàn và phong trào SV. Đoàn TN Trường liên tục được nhận Bằng khen của TW Đoàn, năm học 2020-2021 ĐTN được nhận Cờ thi đua xuất sắc Thành đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường Đại học - Cao đẳng ...

Công tác kiểm tra, giám sát

Được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn TN Trường. Đoàn thanh niên Trường chú trọng nâng cao nhận thức của các liên chi đoàn, chi đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đoàn. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát thường xuyên của ủy ban kiểm tra. Duy trì kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất. Tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương công tác của ban chấp hành, ban thường vụ đoàn trường. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đợt kiểm tra, giám sát và việc đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên Trường.

Bên cạnh sự quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục, Đoàn thanh niên Trường cũng tăng cường chỉ đạo Ủy ban kiểm tra, các chi đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đoàn viên thanh niên để kịp thời giáo dục, uốn nắn những cá nhân có biểu hiện chưa đúng trong việc chấp hành Điều lệ Đoàn, thực hiện nội quy, quy chế của Trường trong công tác học tập, thi, kiểm tra...

Có thể nói nhiệm kỳ 2019 - 2022, Đoàn Thanh niên Trường đã khẳng định vai trò hạt nhân nòng cốt, tiên phong trong phong trào thanh niên và phong trào thi đua của thành phố Hà Nội. Chất lượng tổ chức Đoàn trực thuộc được nâng cao; phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, gắn sát với nhiệm vụ chính trị của Trường. Đoàn Thanh niên Trường luôn xung kích tiên phong tham gia, dám chọn và thực hiện các việc khó, việc mới nhằm góp phần xây dựng và phát triển Trường. Các hoạt động đoàn đã có sức lan toả tới các đơn vị trong và ngoài Trường, Thành phố.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tiên phong, Đoàn Thanh niên Trường đã nỗ lực duy trì các hoạt động, phong trào với quy mô, hình thức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Cũng trong thời gian này, đã xuất hiện những mô hình, công trình, cách làm mới hay, hiệu quả từ các chi đoàn, Câu lạc bộ, Tổ, Đội nhóm, được lãnh đạo và cán bộ giảng viên Trường ghi nhận, đánh giá cao.

         Kết quả của những kết quả đạt được xuất phát từ sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Ban giám hiệu Trường và Thanh đoàn Hà Nội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên; Sự phối hợp, tạo điều kiện của các Khoa/Ban trong Trường và các cơ sở Đoàn trong khối trường học và tổ chức đoàn nơi Trường đóng quân trong việc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên;

Sự nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn Trường.

         Trước thềm Đại hội, nhìn lại dấu ấn để thêm một lần khẳng định và chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp!

BAN BIÊN TẬP