Chi bộ giảng viên 3, Chi bộ hành chính 2 long trọng tổ chức kết nạp đảng viên

Chiều ngày 03/8/2022, Chi bộ giảng viên 3 và Chi bộ hành chính 1 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội vừa long trọng tổ chức Lễ Kết nạp đảng cho 3 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ giảng viên 3 chúc mừng 02 giảng viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Đây là những viên chức, giảng viên có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong suốt quá trình công tác và đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động, phong trào của Nhà trường.  Phát biểu tại Lễ kết nạp, TS. Hướng Xuân Nguyên - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Trong nhiều năm qua, Đảng bộ trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội luôn quán triệt quan điểm kết nạp đảng viên mới phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ Nhà trường. Chính vì thế đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, về ý thức, trách nhiệm của các chi bộ trong việc phát triển đội ngũ kế cận, từng bước quan tâm hơn đến kết nạp đảng viên là viên chức, giảng viên nhằm xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong xây dựng phát triển nhà trường. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên, đề nghị các chi bộ bên cạnh tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng trong viên chức, người lao động, cần xây dựng kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên để tập trung lãnh đạo thực hiện, đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong từng năm. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú; tổ chức sinh hoạt chuyên đề để trao đổi, thảo luận các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong tạo nguồn kết nạp đảng viên. Tích cực phát hiện, lựa chọn, giới thiệu, kết nạp nhiều đảng viên mới.

BAN BIÊN TẬP