Công đoàn trường
14/02/2023
Một số điểm mới về đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
13/01/2023
Công đoàn trưởng tổ chức “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”
25/07/2022
Hướng tới Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
04/01/2023
Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2022 – 2023
22/12/2022
Công đoàn bộ phận Giảng viên 2 họp chuẩn bị Đại hội công đoàn mẫu
02/12/2022
Chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn bộ phận, tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XII
30/11/2022
Công đoàn Trường ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028
21/11/2022
2 đoàn viên công đoàn Trường đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
21/11/2022
Công đoàn trường tổ chức Giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
09/11/2022
Công đoàn Trường họp bốc tham thi đấu giao lưu VH, VN, TDTT chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam