Công đoàn trường

Tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn

Thực hiện kế hoạch công tác năm, ngày 21/4/2024, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn Nhà trường.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao đổi về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho đoàn viên lao động trong Nhà trường; kĩ năng cần thiết đối với cán bộ công đoàn để đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động trong tình hình mới. Với phương thức truyền đạt hấp dẫn từ ví dụ thực tế, các cán bộ công đoàn hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách, quy định và cách thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Thông qua những nội dung này đã giúp tạo điều kiện cho các cán bộ công đoàn Nhà trường nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết trong hoạt động công đoàn tại cơ sở, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn ngành.

Theo ThS. Lê Học Liêm – Chủ tịch Công đoàn Trường, việc đào tạo, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn là nhiệm vụ luôn được Công đoàn Trường chú trọng thực hiện. Bên cạnh tuyên truyền, vận động, Công đoàn Trường thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm chủ động nắm tình hình và đánh giá đúng hoạt động của các cá nhân và tổ chức công đoàn bộ phận. Từ đó, đề ra các chủ trương, sự chỉ đạo khiến tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời khắc phục cũng như ngăn chặn vi phạm của tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc.

Buổi tập huấn nhắc lại nhiều nội dung cơ bản, có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội được củng cố lại kiến thức; xây dựng kỹ năng hoạt động, có trình độ, năng lực cho cán bộ mới tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Trường để vận dụng vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Giáo dục và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

BAN BIÊN TẬP