Công đoàn trường

Đoàn viên Công đoàn Trường tích cực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, chuỗi hoạt động “Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam” lần thứ ba năm 2024 thực sự trở thành một ngày hội có ý nghĩa văn hoá sâu rộng, được đoàn viên lao động Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tích cực hưởng ứng.

Thông qua “Ngày hội sách và văn hóa đọc”, đoàn viên lao động biết trân trọng giữ gìn sách, biết lựa chọn sách phù hợp, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng trong thời đại công nghệ thông tin. Thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách hàng ngày, cũng như để làm phong phú thêm tủ sách của thư viện Trường, đoàn viên lao động đã quyên tặng cho Thư viện nhiều cuốn sách hay, tài liệu hiếm, nhất là những giáo trình chuyên ngành quý giá, giúp nguồn học liệu của Nhà trường thêm phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập. Đồng thời, đoàn viên lao động cũng tham gia hoạt động sử dụng Thư viện, phương pháp đọc sách, kỹ năng khai thác tài liệu trên các Thư viện điện tử và tìm kiếm, chọn lọc, sử dụng thông tin trên mạng Internet; tìm hiểu danh mục sách chuyên ngành và chuyên khảo trưng bày theo hình thức “Thư viện mở”… phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong thời đại mới.

Để tôn vinh vai trò của sách, hướng việc đọc sách trở thành một thói quen, dần lan toả rộng khắp, theo Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, tuyên truyền một cách thường xuyên, liên tục về ý nghĩa, lợi ích của Ngày Sách và Văn hóa đọc tới người lao động toàn Trường là hoạt động hết sức cần thiết. Tận dụng thời gian trống trong ngày để đọc sách, kết hợp giữa đọc sách và làm việc giúp giảm căng thẳng, nâng cao tinh thần của công đoàn viên và hiệu quả công việc chung cho Nhà trường.

BAN BIÊN TẬP