Công đoàn trường

Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền hơi lần thứ nhất năm 2024

Hưởng ứng cuộc thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27/3, đồng thời duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền hơi công đoàn lần thứ nhất, năm 2024.

6 công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường lập thành 6 đội (Công đoàn BPHC1, Công đoàn BPHC2, Công đoàn BPGV1, Công đoàn BPGV2, Công đoàn BPGV3 và Công đoàn TTGDQPAN) tham gia giải đấu ở nội dung nam nữ phối hợp. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam đã hoàn tất, đảm bảo các yêu cầu cho giải đấu. Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, Ban Tổ chức chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho các đội luyện tập và tham gia thi đấu tốt tại giải bóng chuyền hơi, diễn ra từ ngày 20-25/3/2024.

Giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp là sân chơi lành mạnh để các đội bóng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết trong đoàn viên lao động của Nhà trường, hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”

Theo kế hoạch, lễ khai mạc giải bóng chuyền hơi nam - nữ phối hợp sẽ diễn ra vào 14h30 ngày 20/3/2024 tại sân bóng chuyền Trường ĐHSP TDTT Hà Nội.

BAN BIÊN TẬP