Tin tức sự kiện
14/12/2021
Hội nghị liên kết đào tạo Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2018-2019
14/12/2021
Giáo dục quốc phòng-an ninh gắn với thực tiễn ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Sư phạm Thể dục-Thể thao Hà Nội-Bài 1: Chuẩn bị chu đáo, giảng dạy cơ bản
14/12/2021
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba