Tin tức sự kiện
14/04/2023
22 đơn vị tham dự Hội nghị liên kết GDQPAN năm học 2023 – 2024
03/11/2022
Trung tâm GDQP&AN kết nạp Đảng viên mới
28/10/2022
Tổ chức triển lãm lưu động “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tại Trường
27/09/2022
5 đồng chí được bầu vào Ban chi ủy - Chi bộ Trung tâm GDQP&AN
14/12/2021
Hội nghị liên kết đào tạo Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2018-2019
14/12/2021
Giáo dục quốc phòng-an ninh gắn với thực tiễn ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Sư phạm Thể dục-Thể thao Hà Nội-Bài 1: Chuẩn bị chu đáo, giảng dạy cơ bản
14/12/2021
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba