Tin tức sự kiện

Nâng cao công tác liên kết đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh

Sáng 24-5, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội) tổ chức hội nghị Liên kết đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh, năm học 2019-2020.

Nâng cao công tác liên kết đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh
Quang cảnh hội nghị.

Năm học 2018-2019, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đã tổ chức giảng dạy 11 khóa học cho 19 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, số sinh viên đạt loại giỏi chiếm 14,1%, loại khá chiếm 57,8%, sinh viên có kết quả đạt chiếm 27,4% và sinh viên không đạt chiếm 0,7%.

Để đạt được kết quả trên, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm tốt trên tất cả các lĩnh vực, trong đó công tác liên kết đào tạo và giáo dục chính trị tư tưởng được hết sức chú trọng.

Tại hội nghị, đại biểu của các trường đại học đã thảo luận, đánh giá công tác liên kết và chất lượng đào tạo tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong năm vừa qua. Những ý kiến đóng góp của các trường liên kết, cùng sự đánh giá của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng sẽ giúp trung tâm khắc phục những tồn tại và nâng cao công tác đào tạo trong những năm tiếp theo.

Năm học 2019-2020, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh xác định tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trong toàn trung tâm; chú trọng xây dựng kế hoạch năm học, đồng thời tiếp tục mở rộng liên kết đối với các trường có nhu cầu đưa sinh viên học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung tâm; đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giảng dạy và học tập đầy đủ theo quy định.