Tin tức sự kiện

Hội nghị liên kết đào tạo Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2018-2019

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội) tổ chức Hội nghị liên kết đào tạo Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) năm học 2018-2019 với 18 trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Hội nghị liên kết đào tạo Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2018-2019
Quang cảnh hội nghị.

Năm học 2017-2018, Trung tâm giáo dục QP-AN (Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội) lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong công tác liên kết đào tạo môn Giáo dục QP-AN đã kết hợp chặt chẽ giữa việc học với rèn, lý thuyết với thực hành, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho sinh viên. Trước mỗi khóa học, Trung tâm đều thực hiện tốt việc liên hệ với các trường liên kết để xây dựng chương trình đào tạo một cách chi tiết, sát với từng đối tượng học tập. Trong năm học 2017-2018, Trung tâm đã tổ chức giảng dạy 13 khóa học cho 18 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, từ khóa 228 đến khóa 237, với tổng số 16.034 sinh viên, kết quả có hơn 64% đạt khá giỏi.

Năm học 2018-2019, Trung tâm Giáo dục QP-AN Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội xác định tiếp tục xây dựng kế hoạch năm học, khóa học đảm bảo khoa học, hợp lý, bảo đảm sinh viên các trường trong phân luồng vào học tại Trung tâm đạt chất lượng cao, an toàn tuyệt đối. Trung tâm cũng sẽ tiếp tục mở rộng liên kết đối với các trường có nhu cầu đưa sinh viên học môn Giáo dục QP-AN tại Trung tâm; tổ chức tốt nền nếp dạy học, thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng các phương tiện hiện đại vào dạy học. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục rèn luyện cho sinh viên theo mô hình quân đội, xây dựng Trung tâm có môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh.