Đoàn Thanh niên
29/04/2021
Ngày hội HUPES hồng 2021 thu hút nhiều viên chức, người lao động, sinh viên tham gia
15/03/2021
Sinh viên trở lại Trường theo từng đợt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch
18/03/2021
Chi bộ Sinh viên kết nạp 4 đảng viên mới
23/07/2021
Đoàn Thanh niên hỗ trợ Tp. Hồ Chí Minh 1000 khẩu trang 3M
26/07/2021
Đoàn thanh niên Nhà trường tiếp tục nhiều hoạt động tiếp sức chống dịch Covid-19
22/09/2021
Đoàn TN phát động hưởng ứng cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh