Đoàn Thanh niên

Đoàn TN phát động hưởng ứng cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chiều 22/9/2021, ĐTN Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Cuộc thi năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến bắt đầu từ 09h00 ngày 23/8/2021 đến 22h00 ngày 28/11/2021 và được chia thành 3 bảng. Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tham gia tại Bảng B – Bảng dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Thí sinh được quyền thi tối đa 02 lần. Lần thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí sinh.

4 nội dung xuyên suốt cuộc thi bao gồm: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 34 năm đổi mới (1986-2020), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Qua đây, các đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước nói chung và sinh viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội nói riêng có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu những giá trị trong Di chúc của Người, hiểu biết về lịch sử hào hùng của dân tộc qua nhiều năm tháng...

TS. Phùng Xuân Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT dự lễ và đã có những chia sẻ với đoàn viên, sinh viên các chi đoàn: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm phát triển nội dung sinh hoạt chính trị ngày một sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với mỗi cơ quan, mỗi Đảng viên, đoàn viên. Từ đó xây dựng hệ thống chính trị ngày một vững mạnh. Nhân đây, TS. Phùng Xuân Dũng cũng biểu dương, ghi nhận vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức nhiều hoạt động tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng các chi đoàn sẽ đạt kết quả tốt tại cuộc thi và không ngừng nỗ lực phấn đấu, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”