Đảng uỷ
27/09/2022
Học tập chính trị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
23/09/2022
Đại hội Chi bộ Hành chính 2 thành công tốt đẹp
19/09/2022
Chi bộ Giảng viên 2 tổ chức thành công Đại hội điểm các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHSP TDTT Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025
16/09/2022
Chuẩn bị tốt cho đại hội các chi bộ diễn ra từ ngày 19/9/2022
12/07/2022
Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHSP TDTT Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025