Chi bộ Hành chính 2 long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Chiều ngày 05/4/2023, Chi bộ Hành chính 2, thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đã Long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Phạm Ngọc Minh– Kế toán viên phòng Kế hoạch-Tài chính 

Dự lễ kết nạp có đại diện Đảng ủy trường, đại diện Chi ủy các Chi bộ, các đồng chí là quần chúng ưu tú và toàn thể đảng viên của Chi bộ Hành chính 2

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn- Bí thư Chi bộ Hành chính 2 đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cho đồng chí Phạm Ngọc Minh và phân công nhiệm vụ cho Đảng viên mới, phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Phạm Ngọc Minh trong 12 tháng thử thách. Đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chúc mừng Chi bộ có thêm đảng viên mới. Đồng chí Phùng Xuân Dũng- Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng trường đánh giá cao vai trò của Chi bộ trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy đầy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề. Triển khai quán triệt đầy đủ và kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, của ngành đến cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; chú trọng kiểm tra giám sát; công tác tổ chức cán bộ và phát triển đảng viên, …góp phần xây dựng và phát triển nhà trường đạt mực tiêu chiến lược đề ra.