Đảng uỷ

02 đồng chí được trao giấy khen của ĐUK tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường, sáng 16/3, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, TS. Phùng Xuân Dũng – Phó BTĐU, Chủ tịch HĐT đã báo cáo về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các chương trình hành động cụ thể của ngành như chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (quản lý đào tạo và sinh viên, đảm bảo chất lượng thanh tra, khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế và Thư viện, xây dựng cơ sở vật chất, tài chính và đời sống, công tác tổ chức cán bộ); kiểm tra, giám sát; công tác xây dựng hệ thống chính trị (xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở, thi đua, khen thưởng). Theo đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn thể Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Nhà trường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XI và đã đạt được những kết quả bước đầu các mục tiêu đề ra trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Nhà trường tiếp tục ổn định về chính trị và có bước phát triển vững chắc theo xu thế từng giai đoạn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Duy Quyết – BTĐU, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định những nỗ lực trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nửa đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Duy Quyết cũng mong muốn toàn đảng bộ tiếp tục phát huy các điểm mạnh và phương pháp hiệu quả, triển khai các nhiệm vụ của Đảng, chính quyền, đơn vị. Các đảng viên là lãnh đạo chủ chốt cần nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm phát huy sức mạnh tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời đồng chí đã đưa ra một số nội dung chính định hướng cho những nhiệm vụ cần thực hiện trong nửa sau nhiệm kỳ nhằm tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác sinh hoạt Đảng tại các chi bộ trực thuộc; tăng cường quản lý cũng như kiểm tra, giám sát đảng viên trong các chi đảng bộ cơ sở; đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình hành động, mục tiêu Đảng bộ đề ra.

Hội nghị đã trao giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội cho 02 đồng chí đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2021, 2022.

BAN BIÊN TẬP