Đảng uỷ
16/09/2022
Chuẩn bị tốt cho đại hội các chi bộ diễn ra từ ngày 19/9/2022
12/07/2022
Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHSP TDTT Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2025
07/09/2022
Nghị quyết công tác tháng 9
20/01/2019
Đảng bộ Nhà trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII)
25/02/2021
Đảng bộ Trường tổ chức hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”