60 năm
16/12/2021
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và Đại học Quốc gia Lào hướng tới hợp tác sâu rộng
08/12/2021
Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào