60 năm

Hội nghị liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2022 -2023

Sáng 18/5/2022, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQPAN), Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị liên kết GDQPAN năm học 2022 - 2023

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh - Xã hội; Bộ Tư lệnh Thủ đô các học viện, trường đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội.

Tới dự hội nghị có Thiếu tướng Lương Quang Cương - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Quốc Phòng), cùng đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh - Xã hội; Bộ Tư lệnh Thủ đô và hơn 20 học viện, trường đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm học 2021 - 2022, mặc dù phải ứng phó với đại dịch COVID-19, nhưng Trung tâm GDQPAN, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đã thực hiện liên kết GDQPAN với 20 trường đại học, học viện và cao đẳng đào tạo 11 khóa cho 25.182 sinh viên, trong đó hệ đại học là 20.071 sinh viên; cao đẳng 5111 sinh viên. Các khóa học đảm bảo an toàn; kết hợp chặt chẽ giữa việc học với rèn, lý thuyết với thực hành, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho sinh viên. Trước mỗi khóa học, Trung tâm đều thực hiện tốt việc liên hệ với các trường liên kết để xây dựng chương trình đào tạo một cách chi tiết, sát với từng đối tượng học tập. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, Trung tâm đã chủ động chuyển sang giảng dạy trực tuyến, biên soạn tài liệu, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, huấn luyện; tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy học tích cực; thực hiện tốt việc chuẩn bị, thông qua bài giảng

Bên cạnh giảng dạy chính khóa, Trung tâm phát huy và khai thác điều kiện môi trường sư phạm TDTT tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên có thêm những trải nghiệm. Kết quả có 07 đơn vị, 155 sinh viên được khen thưởng. Được Đoàn công tác Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục GDQPAN Trung ương kiểm tra đánh giá cao.

Tại hội nghị, đại biểu các trường đại học đã thảo luận, thống nhất với phương hướng về nhiệm vụ đẩy mạnh liên kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.

Phát biểu nhấn mạnh tại Hội nghị, Thiếu tướng Lương Quang Cương - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Quốc phòng) đánh giá cao công tác liên kết và chất lượng đào tạo GDQPAN. Đây là một trong những Trung tâm có nhiều đổi mới, sáng tạo, được, đặc biệt, Trung tâm có lợi thế về môi trường sư phạm thể dục thể thao rất phù hợp cho việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng GDQPAN.

Thiếu tướng Lương Quang Cương - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Quốc phòng) phát biểu ghi nhận đánh giá cao công tác liên kết và chất lượng đào tạo GDQPAN.

Tiếp thu các ý kiến và kết luận Hội nghị PGS.TS. Nguyễn Duy Quyết - Hiệu trưởng Giám đốc Trung tâm GDQPAN, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội khẳng định: Trung tâm sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng các phương tiện hiện đại vào dạy học; tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục rèn luyện cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng GDQPAN cho học sinh, sinh viên; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Trần Minh Huyền- Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên- Bộ Lao động và thương binh xã hội phát biểu tại hội nghị
Đại biểu các trường đại học đã thảo luận, thống nhất với phương hướng về nhiệm vụ đẩy mạnh liên kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.