Thủ tục Thanh toán kinh phí xuất bản giáo trình

Thủ tục

Thanh toán kinh phí xuất bản giáo trình

Đơn vị sử dụng

: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Thời hạn giải quyết

:

Mức độ cung cấp dịch vụ công

: 2

 

 

 

1. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

2. Danh mục chứng từ cần có để thanh toán

1. Giấy đề nghị thanh toán;

2. Dự toán kinh phí;

3. Bảng tổng hợp kinh phí đề nghị quyết toán;

4. Danh sách nộp tiền, hợp đồng xuất bản, bìa sách có giá;

5. Hóa đơn in ấn, hợp đồng in, biên bản thành lý in ấn, giấy biên nhận tiền hỗ trợ in ấn;

6. Hợp đồng biên tập, Biên bản thanh lý biên tập, giấy biên nhận tiền biên tập;

7. Hợp đồng biên soạn, biên bản nghiệm thu và thanh lý biên soạn, giấy biên nhận tiền biên soạn;

8. Các chứng từ khác;

9. Giấy nộp giáo trình vào thư viện;

3. Thời gian giải quyết

 

4. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2

5. Hướng dẫn hoàn thiện chứng từ

- Mục 1: ký người lập, xác nhận Giám đốc nhà Xuất bản;

- Mục 5: Hóa đơn ký ghi rõ họ tên, mã số thuế Trường ĐH  ..... ( ............);

6. Biểu mẫu

1. Giấy đề nghị thanh toán

7. Số bộ hồ sơ

01 (bộ)