Thông báo góp ý Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Thông báo góp ý Dự thảo quy định về tuyển dụng và sử dụng QL VC, NLĐ
Thông báo góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong toàn quốc của Bộ GD&ĐT