Thông báo góp ý Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội