Khoa học công nghệ

Thêm 1 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Trường được thông qua

     Sáng 23/6/2020, tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã diễn ra hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu bộ chỉ số sinh lý và quy trình đánh giá lượng vận động tối ưu và trạng thái sung sức thể thao của sinh viên chuyên sâu điền kinh các trường đại học sư phạm thể dục thể thao” do TS. Nguyễn Duy Quyết làm chủ nhiệm – Mã số B2018-TDH-03.

       Hội đồng đánh giá gồm các thành viên của Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học Thể dục thể thao, Trường Đại học Sư phạm TDTT Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. PGS. TS. Lê Đức Chương làm Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.

       Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung, Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đã đưa ra những ý kiến, nhận xét khách quan, cụ thể về kết quả nghiên cứu của đề tài. Các thành viên Hội đồng cũng đánh giá đây là một đề tài công phu, quá trình nghiên cứu đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề cấp thiết đối với thực trạng sinh viên các trường sư phạm thể dục thể thao hiện nay.

      Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng nghiệm thu kết luận đề tài “Nghiên cứu bộ chỉ số sinh lý và quy trình đánh giá lượng vận động tối ưu và trạng thái sung sức thể thao của sinh viên chuyên sâu điền kinh các trường đại học sư phạm thể dục thể thao” đủ điều kiện đưa vào nghiệm thu cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.