Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2021

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2(18/10):

 

8h30

Họp chuẩn bị Hội nghị Viên chức năm 2021

TP:

CTHĐT, BGH, Ô. Liêm, Bà Ngoãn (CĐ), Ô. Tiến (TTGDQP&AN), lãnh đạo P TCCB&TT, QLĐT&CTSV, KHTC, HCTH

ĐĐ:

P. họp A

   

9h30

Họp về công tác quản lý, sử dụng ô tô

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Ô. Bình, Ô. Đ.Dũng,  Ô. Trung, Ô. Duy, Ô Hùng, Ô Tuấn (bể bơi).

ĐĐ:

P. họp B

   

10h00:

Họp phổ biến nội quy Lưu học sinh

TP:

Ban quản lý LHS, Lưu học sinh Lào

ĐĐ:

Phòng họp A

   

14h00:

Các đơn vị khối hành chính họp triển khai góp ý các dự thảo báo cáo tổng kết Khối Hành chính

ĐĐ:

Tại các đơn vị

   

15h30

Kiểm tra cơ sở vật chất nhà 9 tầng

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Bình, Ô. Nhân, Ô. Trung, Ô. Đ.Dũng, Bà Ngân, Ô. Hoàng, Ô. Thắng, Bà Chuyến

ĐĐ:

P. HCTH và các địa điểm

   

15h30:

Các đơn vị khối đào tạo họp triển khai góp ý các dự thảo báo cáo tổng kết Khối đào tạo

ĐĐ:

Tại các đơn vị Khoa, Trung tâm

   

Thứ 3 (19/10):

 

8h30:

Họp hội đồng đánh giá viên chức năm học 2020-2021

TP:

- BGH, Trưởng các đơn vị Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm, lãnh đạo phòng TCCB&TT

- Mời dự: CTHĐT

ĐĐ:

Phòng họp A

 

P. TCCB&TT tổng hợp chi tiết kết quả đánh giá của các đơn vị và đối chiếu tiêu chuẩn đề xuất mức đánh giá gửi trước thành viên Hội đồng

   

14h00:

Họp rút kinh nghiệm và triển khai thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến cho sinh viên ĐHCQ

TP:

BGH, lãnh đạo P. QLĐT&CTSV, ĐBCL&TT, trưởng các khoa, TT

ĐĐ:

Phòng Họp A

   

Thứ 4 (20/10):

 

9h30:

Công đoàn BPHC gặp mặt chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

TP:

BCH CĐBPHC, Trưởng các đơn vị khối HC, toàn thể CBVC nữ khối Hành chính.

Mời dự ĐU, CTHĐT, BGH

ĐĐ:

Phòng họp A

   

10h30:

Họp hội đồng kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sv K13,14 ĐHLT đợt 2 năm 2021

TP:

Theo quyết định

ĐĐ:

Phòng họp B

   

13h30:

Tổ chức kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sv K13,14 ĐHLT đợt 2 năm 2021

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

   

14h30:

Họp chuẩn bị sơ kết các khối năm học 2021-2022

1.

Khối Hành chính (Ô. Nguyên PHT chủ trì)

TP:

Trưởng, phó các đơn vị, BCH Công đoàn bộ phận và  trưởng tổ công đoàn

ĐĐ:

 Phòng họp A

   

2.

Khối Đào tạo

TP:

Ô. Tuấn PHT chủ trì; trưởng phó các Khoa, BM, TT

ĐĐ:

 Hội trường A

 

Các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo phân công

   

Thứ 5 (21/10):

 

8h30

Họp chuẩn bị Hội thảo KHQT

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Tuấn PHT, Ô. Đức, Ô. Tô Thành, Ô Tư, Ô. Hưng

ĐĐ:

Phòng họp B

   

10h00:

Họp trực tuyến  Hội thảo KHQT

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Tuấn PHT, Ô. Đức, Ô. Tô Thành

ĐĐ:

Zoom

   

14h00:

Họp chuẩn bị Hội nghị viên chức 2021

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Liêm, Ô. Đ.Dũng, Bà Ngân, Ô. Chung, Ô. Tư

ĐĐ:

Phòng họp B

 

Ô. Đ.Dũng, Ô. Liêm chuẩn bị các báo cáo, Ô. Chung lên dự kiến chương trình

   

15h30:

Mở hàng chào hàng cạnh tranh gói thầu qua mạng  Sơn và lắp đặt hệ thống đèn 2 sân bóng rổ

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Ô V. Tuấn, Ô. Trung, Ô. Quý, Ô. Bình, Ô. Hoàng

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

16h00:

Họp các tiểu ban chuẩn bị lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường

TP:

Trưởng, phó các tiểu ban theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

Các tiểu ban chuẩn bị nội dung chi tiết gửi trước BGH và báo cáo tại cuộc họp

Thứ 6 (22/10):

 

9h00:

Họp thông qua quy định về tính điểm rèn luyện SV năm học 2021-2022

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Tuấn PHT, Ô. Toàn, Ô. Cường, Bà Hoa, Ô. Thành TCCB, Ô. Liêm và BCNSV

ĐĐ:

Phòng họp B

 

Ô. Tuấn, Bà Hoa chuẩn bị dự thảo gửi trước các đồng chí dự họp

14h00

Họp Hội đồng thi tuyển sinh LTĐH từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH hệ VLVH cho tỉnh Bắc Giang và Lào Cai năm 2021

TP:

Hội đồng thi, Ban thư ký và Ban chấm thi

ĐĐ:

Phòng Họp A

   

15h00:

Đón tiếp, tập trung thí sinh và phổ biến quy chế thi cho đối tượng LTĐH từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH hệ VLVH cho tỉnh Bắc Giang và Lào Cai năm 2021

TP:

Ban thư ký

ĐĐ:

Phòng họp A

   

Thứ 7 (23/10): 

 

8h30:

Hội nghị tổng kết Khối Hành chính năm học 2021-2022

 

 (Ô. Nguyên PHT chủ trì)

TP:

Toàn thể VC, NLĐ các phòng,

Mời dự:

Ô. P Dũng P. BTĐU - CTHĐT

ĐĐ:

 Phòng họp A

   

8h30:

Hội nghị tổng kết Khối Đào tạo năm học 2021-2022

 

 (Ô. Tuấn PHT chủ trì)

TP:

Toàn thể VC, SQ

Mời dự:

Ô. Quyết BTĐU – HT

ĐĐ:

 Hội trường A

 

Các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo phân công

   

13h30:

Họp Hội đồng thi tuyển sinh LTĐH từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH hệ VLVH cho tỉnh Bắc Giang và Lào Cai năm 2021

TP:

Hội đồng thi, Ban thư ký và Ban chấm thi

ĐĐ:

Phòng Họp A

   

14h00:

Thi Năng khiếu trực tuyến tuyển sinh LTĐH từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH hệ VLVH cho tỉnh Bắc Giang và Lào Cai năm 2021

TP:

Hội đồng thi, Ban thư ký và Ban chấm thi

 Phòng Họp A

   

CN (24/10):

 

Nhắc việc:

1- Hiện nay qua rà soát còn một số tác giả có bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí/ Kỷ yếu Hội nghị/ hội thảo khoa học chuyên ngành năm học 2020-2021 chưa mang bản in chính thức đến phòng QLKH-HTQT&TV để đối chiếu, đề nghị các đơn vị tổng hợp ý kiến giải trình bằng văn bản gửi về P. QLKH-HTQT&TV trước ngày 20/10/2021.

2- Hiện nay đã hết hạn nhận đề xuất nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022, P. QLKH-HTQT&TV, tuy nhiên Phòng QLKH-HTQT&TV chưa nhận đủ Biên bản họp Trung tâm/Khoa+Bộ môn của các đơn vị. Đề nghị các đơn vị không đề xuất khẩn trương nộp Biên bản họp về phòng QLKH-HTQT&TV để chốt danh sách và tham mưu ra QĐ thành lập Hội đồng thông qua đề xuất các nhiệm vụ NCKH năm học 2021-2022.

3- Các đơn vị tổ chức tổng kết công tác kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 theo kế hoạch 549/KH-ĐHSPTDTTHN (Sau hội nghị gửi biên bản về phòng TCCB&TT)

4- Từ ngày 15/10/2021 Bà Nguyễn Thuý Ngân thử việc tại Phòng TCCB&TT, đề nghị các đơn vị phối hợp trong triển khai nhiệm vụ.

5- Từ 18/10/2021 bắt đầu triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến trên phần mềm Microsoft Team cho đối tượng sinh viên khóa ĐHCQ k54, đề nghị GV các khoa, bộ môn nghiêm túc triển khai, trước trong và sau quá trình triên khai nếu có vướng mắc xin liên hệ đồng chí Ngô Xuân Đức hoặc đồng chí Phạm Thị Hoàng Liên.

Trực lãnh đạo 

23, 24/10/2021: Ô. Trần Văn Cường PTP QLĐT&CTSV

 

BAN GIÁM HIỆU