Lịch Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Thứ 2 (11/10)

 

7h00:

Đón LHS Lào ở Trường Hữu nghị T78

TP:

Ô. Toại (QLKH&HTQT-TV)

ĐĐ:

Hữu Nghị T78

 

Phòng HCTH giúp xe 38

 

 

7h00:

Tiếp nhận 2018 sinh viên Trường ĐHKTHN và    giảng dạy trực tuyến

TP:

Toàn thể CB, GV, GV TT GDQP&AN

ĐĐ:

Phòng zoom TT GDQP&AN

 

 

9h00:

Tổ chức nhập học trực tuyến cho sinh viên ĐHCQ      năm 2021

TP:

BGH, cán bộ phòng chức năng được phân công  tham gia đón tiếp

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Tổ công tác làm việc với lãnh đạo đơn vị điều động bổ nhiệm viên chức quản lý

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Chung, Ô. Tư, Ô. Liêm, Bà Bình, Ô. Hưng(ĐBCL&TT), Ô. Hưng ĐTSĐH

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

14h30:

Tổ công tác làm việc với lãnh đạo đơn vị điều động bổ nhiệm viên chức quản lý

TP:

Ô. Nguyên, Ô. Chung, Ô. Tư, Ô. Tuấn ĐK, Ô. Điệp ĐK, B. Ngân ĐK,  Ô. Đ. Dũng

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

15h30:

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm trưởng khoa LLCN&NVSP

TP:

Tổ công tác, VC, NLĐ của khoa  LLCN&NVSP

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

16h00:

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm trưởng khoa Lý luận chínhtrị

TP:

Tổ công tác, VC, NLĐ của khoa  Lý luận chính trị

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

Thứ 3 (12/10)

 

7h00:

Đón LHS Lào ở trường Đại học SP Thái Nguyên

TP:

Ô. Toại (QLKH&HTQT-TV)

ĐĐ:

Thái Nguyên

 

Phòng HCTH giúp xe 38

 

 

8h30:

Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 3 năm 2021

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

9h00:

Họp hội đồng xét trúng tuyển Tuyển sinh đào tạo  trình độ Thạc sĩ khoá 9 năm 2021

TP:

Theo Quyết định

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

9h30:

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm viên chức quản lý

TP

BTVĐU, CTHĐT, BGH, Ô Chung TCCB&TT

ĐĐ

Phòng họp B

 

 

9h30:

Họp bàn về công tác QLSV học kỳ I năm học 2021-2022

TP:

Ô. P.Tuấn, Ô. Huynh, Ô. Hạnh, Ô. Hồng, B. Ngân, Ô. Trần Cường,B. Hoa

Mời dự: Ô.Nguyên ( P.HT), Ô.Tuấn ( P.HT)

(Ô. P.Tuấn chuẩn bị nội dung sơ kết QLSV các    khóa  T9/2021, B.Hoa (CTSV) chuẩn bị (dự thảo) quy định ĐRL  đối với SV học trực tuyến)

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00:

Họp lãnh đạo P. HCTH, P. QTTB với PHT 

TP:

Ô. Nguyên (PHT), lãnh đạo P. HCTH, P. QTTB

ĐĐ:

Phòng PHT (Ô. Nguyên)

Thứ 4 (13/10)

 

8h30:

Họp các nội dung chuẩn bị xuất bản Sách/Giáo    trình năm học 2021-2022

TP:

BGH, Ô. Tuấn (P. KHTC), Ô. Toàn (P.QLĐT&CTSV), Ô. Tô Thành, Ô. Đức, Bà Hà (P. QLKH-HTQT&TV)

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h30:

Họp thường kỳ Hội đồng trường

TP:

các thành viên Hội đồng trường

ĐĐ:

Phòng Họp A (các thành viên ngoài trường họp trực tuyến trên phần mềm Zoom)

 

 

16h30:

Gặp mặt Lưu học sinh Lào

TP:

CTHĐT, BGH, BQLLHS, Ô. Hưng, Ô Toàn, P. QLKH – HTQT&TV

ĐĐ:

Phòng họp A

 

Phòng HCTH giúp chuẩn bị địa điểm, nước uống

 

 

Thứ 5 (14/10)

 

7h00:

Tiếp nhận 3600 sinh viên HVCNBCVT và giảng   dạy trực tuyến

TP:

Toàn thể CB, GV, GV TT GDQP&AN

ĐĐ:

Phòng zoom TT GDQP&AN

 

 

8h30:

Ô. Quyết tham gia Hội đồng chấm Luận án TS tại Viện Khoa học TDTT

 

 

14h00:

Xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho đối tượng thi LTĐH hình thức VLVH liên kết với tỉnh  Lào Cai  và Bắc Giang

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng Họp A

 

 

14h30:

Họp xét hồ sơ nhập học LHS Lào năm 2021

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

15h00:

Họp rút kinh nghiệm xuất bản Tạp chí Khoa học GDTC&TTTH

TP:

Tổng biên tập tạp chí và các ban

Mời dự: Đảng ủy, Ban Giám hiệu

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

14h00-16h00:

Ô. Ngô Xuân Đức giúp kết nối thử nghiệm Hội nghị các trường ĐHSP, các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo giáo viên

 

 

Thứ 6 (15/10)

 

9h00:

Hội nghị giao ban chung

TP:

- CTHĐT, BGH, lãnh đạo khối hành chính và trưởng các khoa (họp trực tiếp)

- Phó các khoa, trung tâm, lãnh đạo BM họp trực tuyến 

ĐĐ:

Phòng họp A

Ô. Ngô Xuân Đức giúp chuẩn bị phòng Zoom  

 

 

14h00:

Hội nghị trực tuyến các trường ĐHSP, các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo giáo viên.

TP:

CTHĐT, BGH, lãnh đạo P. QLĐT&CTSV, ĐBCL&TTr, KHTC

ĐĐ:

Phòng họp A

Ô. Ngô Xuân Đức giúp kết nối phòng Zoom  

 

 

Thứ 7 (16/10)

 

 

 

CN (17/10)

 

 

 

Nhắc     việc:

 

 

1. Ban Giám hiệu đề nghị các Đơn vị tiến hành    họp Trung tâm/ Khoa/Phòng+họp bộ môn (nếu có bộ môn trực thuộc khoa) đánh giá thông qua đề xuất các nhiệm vụ NCKH năm  học 2021-2022 và gửi hồ sơ về phòng QLKH-HTQT&TV trước ngày 15/10/2021. Hồ sơ bao gồm:   Biên bản họp Trung tâm/Khoa/Phòng + Biên bản họp bộ môn (nếu có bộ môn trực thuộc khoa); DS tổng hợpcác nhiệm vụ đăng ký KH&CN năm học 2021-2022 của đơn vị, 07 Phiếu đề xuất từng nhiệm vụ NCKH (GT/TBG/TLTK/SCK, đề tài, SKKN).

2.Thực hiện văn bản số 590/ĐHSPTDTTHN ngày 02/10/2021 của Hiệu trưởng về nộp báo cáo công tác phòng,       chống tham nhũng quý III năm 2021. Đề nghị các đ/c trưởng đơn vị Báo  cáo (theo nội dung đề cương và phụ lục gửi kèm văn bản)  vềphòngĐBCL&TT theo địa chỉ Email nvhung.hupes@moet.edu.vn trước ngày 15/10/2021 để tổng hợp Báo cáo Thanh tra Bộ.

3. Để triển khai giảng dạy được trên phần mềm 

Microsoftteams, phòng chức năng sẽ phối hợp    với các khoa, bộ môn triển khaigiảng dạy thử trênmột số khối, lớp của khóa Đại học K54 (cụ thểthời gian Phòng QLĐT&CTSV sẽ báo trực tiếp).

4. Các Khoa, TT phối hợp triển khai kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên ĐHCQ đợt 2 năm 2021.

5. Ban thư ký và các phòng QLĐT&CTSV, ĐBCL&TTr rà soát hồ sơ, số liệu công tác TS ĐHCQ, LTĐH năm 2021 báo cáo cụ thể BGH 

 

Trực lãnhđạo:

16-17/10/2021: B. Nguyễn Thị Hoài Mỹ – GĐTT. NN-TH

 B. Nguyễn Thị Thu Minh – PGĐTT. NN-TH

 

Ban Giám Hiệu