60 năm

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

Thực hiện Công văn số 1622/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 26/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Nhà trường vừa ra Thông báo số 188/TB-ĐHSPTDTTHN ngày 27/4/2022 về việc tăng cường công tác đảm bảo ATGT, ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 năm 2022

Theo đó nội dung thông báo yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm quán triệt phổ biến cho viên chức, sĩ quan, người lao động của đơn vị về pháp luật ATGT, kiến thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, theo kết luận Hội nghị giao ban tháng 4/2022; Tổ chức cho viên chức, sĩ quan, người lao động của đơn vị mình cam kết thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông và phòng chống bệnh dịch: “Không uống rượu, bia, sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; Không vượt quá tốc độ; Không sử dụng điện thoại khi lái xe; Các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đắm đò, tai nạn đường ngang đường sắt”. Báo cáo ngay các trường hợp viên chức, sĩ quan, người lao động của đơn vị mình vi phạm hoặc tai nạn về ATGT; các trường hợp nhiễm Covid-19 và tiếp xúc với F0 (nếu có).

Ngoài ra, Thông báo cũng nêu rõ từng nhiệm vụ cụ thể đối với một số đơn vị như:

- Đối với Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên: Tổ chức cho sinh viên cam kết thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông và phòng chống bệnh dịch: “Không uống rượu, bia, sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; Không vượt quá tốc độ; Không sử dụng điện thoại khi lái xe; Các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đắm đò, tai nạn đường ngang đường sắt”. Yên cầu sinh viên trong các khóa, thực hiện đúng các quy định của Nhà trường; trả phép sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ đúng thời gian. (Báo cáo ban Giám hiệu tổng số sinh viên trả phép trước 19h00 ngày 04/5/2022). Phối hợp với Ban Chủ nhiệm sinh viên; Ban Quản lý lưu học sinh có biện pháp quản lý các sinh viên ở lại Trường thực hiện đầy đủ đúng các quy định của Nhà trường. Báo cáo ngay các trường hợp sinh viên vi phạm quy định Nhà trường, hoặc tai nạn về ATGT; các trường hợp nhiễm Covid-19 và tiếp xúc với F0 (nếu có) và gửi báo cáo kết quả tổ chức triển khai đợt nghỉ Lễ vào ngày 05/5/2022.

- Đối với Phòng Tổ chức cán bộ và Truyền thông: Tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, kiến thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Phối hợp với các đơn vị chức năng và cơ quan công an để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác thực hiện quy định về an toàn giao thông đối với viên chức, sĩ quan, người lao động, người học. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt Hà Nội trước ngày 05/5/2022.

- Đối với Trạm Y tế: Xây dựng kế hoạch về công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, để đảm bảo ổn định kế hoạch, giảng dạy, học tập khi sinh viên quay trở lại học tập.

- Đối với Phòng Quản trị- Thiết bị: Bố trí lực lượng bảo vệ trực, tuần tra, canh gác; đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ khuôn viên Nhà trường dịp nghỉ Lễ

- Đối với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh: Bố trí giảng viên, sĩ quan trực theo đúng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Nhà trường để đảm bảo tốt việc quản lý sĩ quan, giảng viên, người lao động, người học theo quy định.

BAN BIÊN TẬP