60 năm

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và Đại học Quốc gia Lào hướng tới hợp tác sâu rộng

Ngày 16/12/2021 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và Khoa Khoa học Thể dục thể thao Đại học Quốc gia Lào đã có buổi trao đổi trực tuyến giữa đại diện lãnh đạo 2 bên bàn về xúc tiến ký kết hợp tác sâu rộng

Buổi làm việc được thực hiện dưới hình thức trực tuyến giữa đại diện lãnh đạo 2 trường

Theo đó, nội dung buổi làm việc, hai bên đã trao đổi tập trung bàn sâu về hợp tác hướng tới mục tiêu sẽ triển khai trong thời gian tới đó là Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và Khoa Khoa học Thể dục thể thao, Đại học Quốc gia Lào thực hiện trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh; trao đổi sinh viên bậc đại học và sau đại học; trao đổi thông tin, ấn phẩm xuất bản và tài liệu học thuật; tổ chức các hoạt động nghiên cứu. Đặc biệt, tại buổi làm việc hai bên đã thảo luận và đề xuất các chương trình hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các chương trình hợp tác trong đào tạo và xây dựng các dự án nghiên cứu khoa học, nhất là phối hợp trong việc đào tạo tiếp nhận cán bộ và sinh viên của Lào sang học tập tại trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

Được biết, đây là buổi làm việc đầu tiên giữa lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và Khoa Khoa học Thể dục thể thao, Đại học Quốc gia Lào chính thức đặt mối quan hệ hợp tác để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới cùng nhau đồng hành trong công cuộc xây dựng một nền giáo dục thể chất có chất lượng tại Đông Nam Á.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tại điểm cầu Việt Nam