60 năm

Toàn trường thi đua chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 136 năm ngày Quốc tế lao động.

Trong không khí vui tươi, sôi nổi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và 136 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào thi đua đến các khoa, phòng và viên chức, sĩ quan, người lao động, người học trong toàn Trường.

Phong trào thi đua được diễn ra từ ngày 15/4/2022 đến ngày 31/5/2022, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Trong đó tiếp tục bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, được cụ thể hóa thành các hoạt động như: Phong trào thi giảng cấp khoa, bộ môn; phong trào xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh; cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Qua phong trào thi đua, giúp cho viên chức, sĩ quan, người lao động, người học Nhà trường giữ vững truyền thống lịch sử, cách mạng, khơi dậy niềm tin, tự hào đối với đất nước. Đặc biệt là giúp cho người học có nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm vóc chiến thắng vĩ đại 30/4/1975, về truyền thống cách mạng vẻ vang và những chiến công oanh liệt của dân tộc, của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, từ đó có trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, cống hiến nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BAN BIÊN TẬP