Thông báo về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Số ký hiệu 223TB-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 20/04/2023
Loại văn bản Thông báo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ban Giám hiệu Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực