Thông báo về việc bổ sung sơ yếu lí lịch viên chức theo mẫu thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Số ký hiệu 699/TB-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 06/10/2023
Loại văn bản Thông báo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực