Thông báo về việc báo cáo số liệu để tổng kết các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2021-2022

Số ký hiệu 513/TB-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 11/10/2022
Loại văn bản Thông báo Lĩnh vực văn bản Quản lý nhân sự
Cơ quan ban hành / Người ký Ban Giám hiệu Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực