Thông báo thực hiện công khai trong Nhà trường năm học 2021-2022

Số ký hiệu 598/KH-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 11/03/2021
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản Ba công khai
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực