Thông báo thu hồ sơ thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở

Số ký hiệu 720/TB-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 16/10/2023
Loại văn bản Thông báo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực