Thông báo rà soát giảng viên tham gia đào tạo theo đề án 89 năm 2023

Số ký hiệu 387/TB-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 03/08/2022
Loại văn bản Thông báo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực