Thông báo QĐ tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho nữ viên chức, người lao động đạt danh hiệu Giỏi việc trường Đảm việc nhà xuất sắc năm học 2022-2023

Số ký hiệu 925/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 23/10/2023
Loại văn bản Thông báo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực