Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, sĩ quan, người lao động năm học 2021-2022

Số ký hiệu 385/TB-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 05/08/2022
Loại văn bản Thông báo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực