Thông báo Kết luận HN giao ban tháng 8/2022 giữa BGH, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN và trưởng, phó các đơn vị

Số ký hiệu 381/TB-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 01/08/2022
Loại văn bản Thông báo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực