Thông báo đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch rà soát văn bản nội bộ

Số ký hiệu 662/TB-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 26/09/2023
Loại văn bản Thông báo Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực