Thông báo đấu giá thuê tài sản

Số ký hiệu Ngày ban hành 02/02/2018
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực