Thông báo công khai về quy mô đào tạo hiện tại năm 2021-2022

Số ký hiệu 18a,18b, 18c, 18d, 1 Ngày ban hành 30/07/2022
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực