Thông báo công khai về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm 2021-2022

Số ký hiệu 20a, 20b, 20c, 20d Ngày ban hành 30/07/2022
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực