Thông báo công khai về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành năm học 2020-2021

Số ký hiệu Biểu mẫu 20b Ngày ban hành 27/09/2021
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực