Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2021-2022

Số ký hiệu 17a Ngày ban hành 30/07/2022
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực