Quyết định về việc phê duyệt hủy kết quả đấu giá tài sản là quyền cho thuê nhà ăn số 01, 02 và khuôn viên xung quanh

Số ký hiệu 93/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 10/01/2024
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực