Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường ĐHSP TDTT Hà Nội

Số ký hiệu 39/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 11/01/2024
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực