Quyết định về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo - Đợt 1 năm 2024

Số ký hiệu 403/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 12/06/2024
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực 12/6/2024
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 12/6/2025