Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn Ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trường ĐHSP TDTT Hà Nội năm 2024

Số ký hiệu 08/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 03/01/2024
Loại văn bản Ba Công Khai Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực