Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường"

Số ký hiệu 716/QĐ-ĐHSPTDTTHN Ngày ban hành 29/10/2020
Loại văn bản Quy chế, Quy định của Trường Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành / Người ký Ngày có hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực